Služby

logo

Zrušenie spoločností/likvidácia


Likvidácia spoločnosti je jedným zo zákonných spôsobov, ktorý predchádza zániku spoločnosti, a to na základe rozhodnutia príslušného orgánu o zrušení likvidáciou (bez právneho nástupníctva) podľa ustanovení § 68 a nasl. Obchodného zákonníka. 


ČO BUDEME OD VÁS POTREBOVAŤ NA ÚSPEŠNÚ LIKVIDÁCIU SPOLOČNOSTI:

 

Likvidácia spoločnosti predstavuje dobrovoľné zrušenie spoločnosti (okrem likvidácie na základe rozhodnutia súdu) ak ste sa rozhodli vydať touto cestou prosíme o zaslanie údajov:

  • Názov a ICO spoločnosti , ktorá vstupuje do likvidácie
  • Určenie osoby likvidátora (spravidla štatutárny orgán spoločnosti) – meno priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko
  • Dátum vstupu do likvidácie
  • Informáciu či likvidátor vykonáva svoju funkciu odplatne alebo bezodplatne ?

Čas sú peniaze. Venujte sa svojmu biznisu a administratívno- právne kroky nechajte na nás.

Obráťte sa na nás s dôverou. Zavolajte nám na +421 905 762 984 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@aksuba.sk presvedčte sa, že náš pro-klientsky a odborný prístup Vám poskytne bezpečné zázemie a rýchle riešenia.

Pri vstupe do likvidácie pripravím pre Vás:

  • Komplexné právne poradenstvo
  • Právne podklady pre vstup do likvidácie
  • Zápis vstupu spoločnosti do Obchodného registra a publikáciu výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku.