Služby

logo

Zmena konateľa v s.r.o./ vymenovanie konateľa/ odvolanie konateľa


Od januára 2018 musí byť osvedčený podpis nového konateľa na podpisovom vzore, pričom podpisový vzor konateľa, prokuristu, vedúceho podniku alebo organizačnej zložky podniku zapísanej do obchodného registra…


 

Od januára 2018 musí byť osvedčený podpis nového konateľa na podpisovom vzore, pričom podpisový vzor konateľa, prokuristu, vedúceho podniku alebo organizačnej zložky podniku zapísanej do obchodného registra, likvidátora, správcu v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo správcom vo vyrovnacom konaní, správcom na výkon nútenej správy, zástupcom správcu na výkon nútenej správy musí byť  vlastnoručne podpísaný v prítomnosti notára alebo povereného zamestnanca obce. Obchodný zákonník vylučuje aby bol takýto podpis uznaný za vlastný, teda je nutné listinu podpísať osobne v prítomnosti notára, resp. ním poverenej osoby.

Čas sú peniaze. Venujte sa svojmu biznisu a administratívno- právne kroky nechajte na nás.

Obráťte sa na nás s dôverou. Zavolajte nám na +421 905 762 984 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@aksuba.sk presvedčte sa, že náš pro-klientsky a odborný prístup Vám poskytne bezpečné zázemie a rýchle riešenia.

Naše služby pri zmene konateľa

  • komplexná právna pomoc a poradenstvo, poskytnutie potrebných informácii a asistencia pri plnení zákonných požiadaviek,
  • spíšeme  všetky potrebné dokumenty pre účely zápisu do obchodného registra
  • podáme návrh na zápis zmien do obchodného registra

 

Cenník a poplatky

Nakoľko každá firma je jedinečná, aj proces z manažovania  zmeny konateľa v tej- ktorej spoločnosti je potrebné prispôsobiť požiadavkám klienta. Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, vďaka ktorému ušetríte na správnych a súdnych poplatkoch (-50%). Pre získanie individuálnej cenovej ponuky podľa vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@aksuba.sk.