Služby

logo

Predaj READY MADE spoločností /platcov DPH a ne platcov DPH podľa želania klientov/:


Kúpu už existujúcej spoločnosti navrhujeme predovšetkým klientom, ktorý už aktívne podnikajú resp. kúpa ready made spoločnosti je predovšetkým pohodlné riešenie pre klientov, ktorý chcú podnikať čo najrýchlejšie.


Ak ste sa rozhodli pre túto formu podnikania poskytneme Vám individuálny prístup a komplexné právne poradenstvo až do úspešného konca pri zmenách v obchodnom registri

  • Komplexný právny servis
  • Vypracovanie dokumentov k zmenám v obchodnom registri
  • Pomoc pri výbere predmetov podnikania – ak si klient želá doplniť predmety podnikania
  • Elektronické ohlásenie živností na príslušný Okresný úrad
  • Elektronické podanie návrhu na zápis a.s. do obchodného registra
  • Odovzdávanie starých kariet DIČ a IČDPH na príslušnom DÚ
  • Pri zahraničných klientov dvojjazyčné zmluvy pri prevode obchodných podielov a ostatných dokumentov
  • Pri zahraničných klientov ohlásenie zmenu štatutára na príslušnom živnostenskom registri
  • Zabezpečenie virtuálneho sídla z ponuky viacerých miest v SK
  • V prípade potreby vyžiadanie cenovej ponuky za účtovnícke služby od našich spolupracujúcich účtovníkov (v rôznych mestách SR)