Služby

logo

Zmena osobných údajov konateľa / spoločníka alebo prokuristu v s.r.o.


Civilný mimosporový poriadok, upravuje konanie o zosúladení údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom. 


 

Civilný mimosporový poriadok, upravuje konanie o zosúladení údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom. Návrh na začatie takéhoto konania môže podať ktokoľvek, kto má právny záujem na tom, aby predmetná spoločnosť mala zapísané správne údaje. Akonáhle sa teda súd dozvie, že povinný subjekt neoznámil  zmeny v údajoch, môže súd udeliť pokutu až do výšky 3 310 eur konateľovi spoločnosti.

Ak sa chcete vyhnúť pokute a mať zapísané právne a aktuálne údaje v obchodnom registri, obráťte sa na nás. Vďaka našim doterajším skúsenostiam v tejto oblasti zabezpečíme  tento proces za vás rýchlo, efektívne a úsporne.

Čas sú peniaze. Venujte sa svojmu biznisu a administratívno- právne kroky nechajte na nás.

Obráťte sa na nás s dôverou. Zavolajte nám na +421 905 762 984 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@aksuba.sk presvedčte sa, že náš pro-klientsky a odborný prístup Vám poskytne bezpečné zázemie a rýchle riešenia.

Naše služby pri aktualizácii údajov v obchodnom registri

  • komplexná právna pomoc a poradenstvo, poskytnutie potrebných informácii a asistencia pri plnení zákonných požiadaviek,
  • spíšeme  všetky potrebné dokumenty pre účely zápisu do obchodného registra
  • podáme návrh na zápis zmien do obchodného registra

 

Cenník a poplatky

Nakoľko každá firma je jedinečná, aj proces zabezpečenia aktualizácie údajov v obchodnom registri je potrebné prispôsobiť požiadavkám klienta. Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, vďaka ktorému ušetríte na správnych a súdnych poplatkoch (-50%). Pre získanie individuálnej cenovej podľa vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@aksuba.sk.