Služby

logo
Zmena spôsobu konania konateľa v s.r.o.

V mene s.r.o. koná štatutárny orgán, ktorým je jeden alebo viac konateľov. Počet konateľov je výsostne na vôli spoločníkov/zakladateľov, pričom ak spoločenská zmluva spoločnosti neurčí inak, tak v spoločnosti s viacerými konateľmi je každý konateľ oprávnený konať samostatne. 

Čítať ďalej >>
Predaj podniku alebo jeho časti

Venujeme sa komplexnej odbornej asistencii pri predaji podniku. Predaj podniku je pomerne zložitý proces a predstavuje zložitú obchodnú transakciu, s ktorou sa bežný podnikateľ často nestretáva.

Čítať ďalej >>
Rozdelenie spoločnosti

Rozdelenie spoločnosti je proces, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už jestvujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti, alebo na novovzniknuté spoločnosti.

Čítať ďalej >>
Transformácia s.r.o. na a.s.

Transformácia s.r.o. na a.s. je zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť, pri ktorej nedôjde zrušeniu spoločnosti „len“ k zmene jej právnej formy.

Čítať ďalej >>
Upomínacie konanie

Ak to nejde podobrotky…. Nie každé mimosúdne vymáhanie pohľadávky sa končí úspešne. Ale nenechajte svoje pohľadávky premlčať a zabezpečte im silu súdnou cestou. Judikovaná pohľadávka sa premlčuje v 10 ročnej premlčacej lehote. 

Čítať ďalej >>
Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Ste veriteľom a Vaši dlžníci Vám neplatia? Neviete sa dostať k vyplateniu svojich oprávnených pohľadávok, nečakajte  s riešením a obráťte sa na nás. Radi Vám poradíme, ako v danej situácii postupovať a ochotne prevezmeme proces vymáhania za Vás.

Čítať ďalej >>
Založenie neziskovej organizácie

Ak ste sa rozhodli pre založenie neziskovej organizácie, my vám pomôžeme pred samotnou registráciou určiť najdôležitejšie ciele neziskovej organizácie. Podstatou každej neziskovej organizácie podľa zákona č. 212/1997 Z. z. o neziskových organizáciách je poskytovanie všeobecné prospešné služby.

Čítať ďalej >>
Zmena základného imania z SKK na EURO

Euro na Slovensku, ako jediná oficiálna mena, bolo zavedené už 1.1.2009, avšak je mnoho spoločností v obchodnom registri, ktoré do dnešného dňa nemajú vykonanú konverziu hodnoty obchodného podielu a základného imania na EURO. 

Čítať ďalej >>
Zrušenie spoločností/likvidácia

Likvidácia spoločnosti je jedným zo zákonných spôsobov, ktorý predchádza zániku spoločnosti, a to na základe rozhodnutia príslušného orgánu o zrušení likvidáciou (bez právneho nástupníctva) podľa ustanovení § 68 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Čítať ďalej >>