Služby

logo

Rozdelenie spoločnosti


Rozdelenie spoločnosti je proces, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už jestvujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti, alebo na novovzniknuté spoločnosti.


Je to riešenie pre tých, ktorých omrzelo spoločné podnikanie a chcú sa oddeliť od spoločníkov na zároveň pokračovať v začatom podnikaní, alebo aj pre spoločnosti, ktoré tým sledujú zjednodušenie svojej organizačnej štruktúry a chcú docieliť úplné oddelenie a osamostatnenie svojich rôznych divízií pri súčasnom zániku starej štruktúry fungovania.

Rozdelenie spoločnosti je pomerne náročný proces a vyžaduje si dôkladnú prípravu právnych podkladov  a komunikáciu s viacerými úradmi, tak aby konečný cieľ spočívajú ci v zániku „starej“ spoločnosti bez likvidácie s právnymi nástupcami , ako aj dôkladnú prípravu právnych podkladov. Vďaka našim doterajším skúsenostiam v tejto oblasti zabezpečíme  tento proces za vás rýchlo, efektívne a úsporne.

Čas sú peniaze. Venujte sa svojmu biznisu a administratívno- právne kroky nechajte na nás.

Obráťte sa na nás s dôverou. Zavolajte nám na +421 905 762 984 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@aksuba.sk presvedčte sa, že náš pro-klientsky a odborný prístup Vám poskytne bezpečné zázemie a rýchle riešenia.

Naše služby v oblasti rozšírenia živnosti

  • Komplexné právne poradenstvo pre klientov z celého územia SR bez ohľadu na ich miesto podnikania / sídlo,
  • vypracovanie potrebných podkladov vrátane projektu rozdelenia
  • asistencia pri plnení zákonných požiadaviek,
  • zastupovanie pred  živnostenským úradom, notárom, súdom
  • vykonanie výmazu/zmeny a zápisu v obchodnom registri,
  • ďalšie právne služby,
  • návšteva klienta v sídle spoločnosti alebo komunikácia bez potreby osobnej návštevy.

 

Cenník a poplatky

Služby na mieru, cena na mieru a žiadne skryté poplatky. Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, vďaka ktorému ušetríte na správnych a súdnych poplatkoch (-50%). Napíšte nám o vašej predstave ohľadne rozdelenia spoločnosti na náš email office@aksuba.sk  a obratom Vám zodpovieme na Vaše otázky a zašleme individuálnu predbežnú cenovú ponuku s vyčíslením správnych a súdnych poplatkov. Neváhajte nás kontaktovať.