Zrušenie organizačnej zložky zahraničnej osoby


Nakoľko organizačná zložka zahraničnej osoby nemá vlastnú právnu subjektivitu, o jej osude rozhoduje jej zriaďovateľ, t.j. zahraničná právnická osoba.


Po úspešnom prepojení centrálnych registrov obchodných spoločností v EÚ bude daná možnosť vykonať výmaz podniku zahraničnej osoby alebo jej organizačnej zložky na základe oznámenia zahraničnej obchodnej evidencie cez systém prepojenia centrálnych registrov.

Čas sú peniaze. Venujte sa svojmu biznisu a administratívno- právne kroky nechajte na nás.

Obráťte sa na nás s dôverou. Zavolajte nám na +421 ______________ alebo pošlite e-mail na našu adresu office@aksuba.sk presvedčte sa, že náš pro-klientsky a odborný prístup Vám poskytne bezpečné zázemie a rýchle riešenia.

Naše služby pri zrušení organizačnej zložky zahraničnej osoby

  • komplexná právna pomoc a poradenstvo, poskytnutie potrebných informácii a asistencia pri plnení zákonných požiadaviek,
  • poskytneme Vám pomoc pri získaní súhlasu s výmazom organizačnej zložky zahraničnej osoby z obchodného registra od správcu dane
  • spíšeme  všetky potrebné dokumenty pre účely obchodného registra
  • podáme návrh na výmaz organizačnej zložky zahraničnej osoby z obchodného registra

 

Cenník a poplatky

Nakoľko každý prípad je jedinečný a my poskytujeme právnu pomoc šitú na mieru a prispôsobenú vždy požiadavkám klienta, cenovú ponuku Vám vytvoríme po oboznámení sa s Vašimi nárokmi. Pre získanie individuálnej cenovej ponuky podľa vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@aksuba.sk.