Vymenovanie /odvolanie vedúceho organizačnej zložky


Registrácia živnosti zahraničnej osoby

S poskytovaním právnych služieb klientom najmä v oblasti obchodného práva máme bohaté skúsenosti.


 

Vymenovanie /odvolanie vedúceho organizačnej zložky  je právne významným krokom. O zmene vedúceho organizačnej zložky  spravidla rozhoduje jej zahraničný zriaďovateľ. Od januára 2018 musí byť osvedčený podpis nového vedúceho podniku alebo organizačnej zložky podniku zapísanej do obchodného registra, vlastnoručne podpísaný v prítomnosti notára alebo povereného zamestnanca obce. Obchodný zákonník vylučuje aby bol takýto podpis  uznaný za vlastný, teda je nutné listinu podpísať osobne v prítomnosti notára, resp. ním poverenej osoby.

Čas sú peniaze. Venujte sa svojmu biznisu a administratívno- právne kroky nechajte na nás.

Obráťte sa na nás s dôverou. Zavolajte nám na +421 905 762 984 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@aksuba.sk presvedčte sa, že náš pro-klientsky a odborný prístup Vám poskytne bezpečné zázemie a rýchle riešenia.

  • komplexná právna pomoc a poradenstvo, poskytnutie potrebných informácii a asistencia pri plnení zákonných požiadaviek,
  • spíšeme  všetky potrebné dokumenty pre účely zápisu do obchodného registra
  • podáme návrh na zápis zmien do obchodného registra

 

Cenník a poplatky

Nakoľko každý prípad je jedinečný a my poskytujeme právnu pomoc šitú na mieru a prispôsobenú vždy požiadavkám klienta, cenovú ponuku Vám vytvoríme po oboznámení sa s Vašimi nárokmi. Pre získanie individuálnej cenovej ponuky podľa vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@aksuba.sk.