Výživné, poplatky, percentá …


V našom blogu opäť čísla  3,2,1……

 

Prinášame Vám prehľad zo sveta čísiel v právnom svete. 


 • Minimálna mzda v roku 2021 je 623,- €
 • Rodičovský príspevok v roku 2021 je 275,90 €, resp. 378,10 € ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte. (Upozorňujeme, že žiadosť o rodičovský príspevok je možné spätne podať za obdobie najviac šiestich mesiacov)
 • Životné minimum v roku 2021 je 214,83 €
 • Minimálne výživné v roku 2021 mesačne je 29,42 € (Zanedbanie povinnej výživy je trestným činom podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. ust. § 207 „Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“)
 • Úroky z omeškania pre občiansko-právne vzťahy sú v roku 2021: 5% ročne
 • Úroky z omeškania pre obchodno-právne vzťahy sú v roku 2021: 8% ročne
 • Základný súdny poplatok v roku 2021 je 16,50
 • Súdny poplatok v upomínacom konaní v prípade keď si elektronickom konaní uplatňujte pohľadávky voči dlžníkovi: 3% zo žalovanej sumy
 • Súdny poplatok za návrh na vykonanie exekúcie v roku 2021 je 16,50 €
 • Správny poplatok v prípade návrhu na vklad do príslušného katastra 66,- € / resp. 33,- € (v prípade elektronického podania + s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad je 18,- €).
 • Súdny poplatok v prípade elektronického návrhu na založenie s.r.o. 150,- €, v prípade akejkoľvek zmeny v obchodnej spoločnosti je 33,- €
 • Náhrada za používanie cestných motorových vozidiel na pracovnej ceste v roku 2021 pri použití súkromného motorového vozidla na pracovnú cestu patrí zamestnancovi základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky. Základná náhrada pre osobné cestné motorové vozidlo je 0,193 € za každý 1 km jazdy. Ak zamestnanec použije na pracovnej ceste aj príves, základná náhrada sa zvýši o 15 %.

 

             V prípade, ak by ste potrebovali poradiť v oblasti rodinného práva ako je povinné výživné resp. vo veci úpravy výkonu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu s dôverou nás kontaktujte na tel. čísle: 0905 762 984 alebo na tel. čísle: 0904 279 297.

 

            V prípade ak máte otázky z oblasti korporátneho práva neváhajte nás kontaktovať telefonicky, alebo cez náš kontaktný formulár v sekcii pre podnikateľov: https://www.aksuba.sk/pre_podnikatelov/.

 

Tím Advokátskej kancelárie Suba & Partners, s.r.o.