Reforma súdnej mapy Slovenskej republiky


Cieľom súčasnej ministerky spravodlivosti pani Mgr. Márii Kolíkovej (ZA ĽUDÍ) je reforma a prepísanie súdnej mapy na Slovensku. Pozrime sa  na to čo bude reforma znamenať pre občanov Slovenskej republiky v praxi?


Cieľom reformy, je aby súdnictvo Slovenska malo sudcov špecializovaných na jednu hlavnú agendu. Špecializácia sudcov sa predpokladá pre trestnú, civilnú, rodinnú a obchodnú agendu na všeobecných súdoch a pre správnu agendu v samostatnom správnom súdnictve. Momentálna problematika čo sa týka súdnictva na Slovensku resp. konkrétnejšie problematika súčasných sudcov na Slovensku je vyťaženosť sudcov. V praxi to znamená, že sudcovia na všeobecných súdoch ráno pojednávajú prípady týkajúce sa rodinného práva a popoludní obchodného práva resp. zastrešujú agendu trestného práva.

Reforma súdov sa týka reorganizáciu všetkých súčasných okresných a krajských súdov. Namiesto momentálnych 54 okresných súdov bude „iba“ tridsať okresných súdov a dva mestské súdy v Bratislave a Košiciach.

Osem krajských súdov už po novej súdnej mape nebude. Podľa reformy druhoinštančné súdy sa po novom  budú volať odvolacie súdy a budú len v troch mestách:

  • v Trnave pre západoslovenský obvod,
  • Banskej Bystrici pre stredoslovenský obvod,
  • Prešove pre východoslovenský obvod.

 

Tri správne súdy budú v Nitre, Žiline a v Košiciach. Odvolacím súdom pre tieto tri správne súdy bude Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Zoznam súdov podľa novej súdnej mapy:

Prvostupňové súdy: Senica, Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Levice, Žiar nad Hronom, Prievidza, Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Rimavská Sobota, Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Prešov, Vranov nad Topľou, Trebišov, Michalovce, Humenné

Mestské súdy: Bratislava, Košice

Odvolacie súdy: Trnava, Banská Bystrica, Prešov

Správne súdy: Nitra, Žilina, Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave (vznikne od roku 2021)

Bez zmeny ostanú nasledovné súdy: Špecializovaný trestný súd, Najvyšší súd, Ústavný súd.

Od reformy súdnictva očakávame zrýchlené súdne konanie, funkčný mechanizmus náhodného výberu sudcov, zlepšenie kvality súdnych rozhodnutí, ďalej:

  • primeranú fyzickú dostupnosť pre občanov,
  • rýchlejšie konanie,
  • zvýšenú kvalitu rozhodnutí,
  • transparentnosť súdneho procesu,
  • efektívnosť súdneho procesu.

K realizácii novej súdnej mapy potrebujeme:

  • vytvorenie legislatívneho rámca (v roku 2021),
  • implementácia reformy (od 2022, okrem NS SR, kde implementácia začne v roku 2021).

 

Na záver by sme uviedli, že okrem novej súdnej mapy novinkou bude aj majetkové priznanie sudcov pričom dôraz sa kladie na dôkladnejšiu kontrolu majetkových priznaní sudcov a sudkýň. Cieľom tejto reformy je výrazné zmenšenie priestoru na korupciu.

 

V prípade, ak potrebujete právneho zástupcu v súdnom konaní resp. ďalšie právne poradenstvo v oblasti procesného práva, neváhajte nás kontaktovať formou nášho kontaktného formulára resp. napíšte nám mail na info@aksuba.sk.

 

Tím Advokátskej kancelárie Suba & Partners, s.r.o.