Preukázanie výnimky pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do práce


Od 1. januára 2021 platí striktnejší zákaz vychádzania. Výnimky z uvedeného zákazu a ďalšie podrobnosti sú  stanovené v uznesení vlády č. 453/2020 Z. z. z 31.12.2020, podľa ktorého vláda obmedzuje na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021.


VÝNIMKA –  (B.1. /1. uznesenia vlády)

Vyššie uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť.

Ak  ste teda zamestnávateľom, u ktorého sa nemôže vzhľadom na povahu práce  vykonávať  pracovná činnosť niektorého zamestnanca formou home office, možno Vám pomôže, alebo Vás inšpiruje nami vytvorený všeobecný vzor, ktorý poslúži ako podklad na  preukazovanie výnimky pri ceste Vášho zamestnanca  do práce a späť (vrátane pracovnej cesty). 

Na siahnutie nech sa páči ⇓

ROZHODNUTIE A POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA

Formulár pre pendlerov podľa vzoru UVZ SR

 

Tím Advokátskej kancelárie Suba & Partners, s.r.o.