Ochranná známka po novom


Zrýchlený postup pri registrácii ochrannej známky s pomocou „FAST TRACK“

Novinkou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pri registrácii ochranných známok na Slovensku je tzv. zrýchlený postup pri registrácii ochrannej známky s pomocou elektronickej schránky prihlasovateľa resp. právneho zástupcu pričom je možnosť využiť novinku FAST TRACK.


Úlohou tohto zrýchleného postupu FAST TRACK je skvalitnenie, zrýchlenie a elektronizácia samotného registračného procesu národných ochranných známok. Zrýchlená forma registrácie s FAST TRACK-om je už dlhodobo známa pre tých, ktorý si registrovali európsku ochrannú známku s pomocou úradu OHIM (European Union Intellectual Property Office) čiže na pôde Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Proces funguje v prípade, ak prihlasovateľ splní všetky zákonné podmienky na zverejnenie prihlášky vo vestníku, tým pádom príslušný úrad zverejní prihlášku ochrannej známky v lehote do 30 pracovných dní od dátumu podania prihlášky ochrannej známky.

Zrýchlený a pohodlnejší postup pri prihlasovaní svojho loga resp. ochrannej známky môžeme mať pri splnení nasledujúcich päť jednoduchých podmienok:

Podanie elektronickej žiadosti na portáli elektronických služieb ÚPV SR Elektronická schránka na slovensko.sk aktivovaná na doručovanie Zoznam tovarov a služieb vytvorený prostredníctvom nástroja http://ezts.szm.com Doklad o práve prednosti súčasťou podanej prihlášky (v prípade uplatneného práva prednosti v prihláške) Poplatok zaplatený najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania potvrdenia o podaní

Podanie elektronickej žiadosti na portáli elektronických služieb ÚPV SR Elektronická schránka na slovensko.sk aktivovaná na doručovanie Zoznam tovarov a služieb vytvorený prostredníctvom nástroja http://ezts.szm.com Doklad o práve prednosti súčasťou podanej prihlášky (v prípade uplatneného práva prednosti v prihláške) Poplatok zaplatený najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania potvrdenia o podaní

Ďalšou dobrou správou je, že v prípade elektronického podania prihlášky správny poplatok sa znižuje, čiže nie je len časovo ale aj finančne výhodnejšia alternatíva. Našim dlhoročným krédom je elektronizácia súdnych a správnych úkonov to znamená, že pre našich klientov poskytujeme možnosť elektronického styku s potrebným súdom resp. úradom, pričom našich klientov odbremeníme od osobného styku s úradmi a znižujeme finančné náklady.

V prípade záujmu o registráciu Vašej ochrannej známky neváhajte a kontaktujte nás ohľadne ďalších informácií resp. pre termín na osobné stretnutie.

Zároveň želáme aj šťastný Nový rok, aby bol úspešný každý Váš ďalší krok.

Tím Advokátskej kancelárie Suba & Partners, s.r.o.