Nové nariadenie EÚ o ochranných známok 01/10/2017 EUTMR


Nové druhy ochranných známok v EÚ?

 

Zamýšľali ste sa nad tým, koľko druhov ochranných známok reálne existuje? Vedeli ste, že okrem klasickej slovnej, obrazovej a kombinovanej ochrannej známky, ktoré sa vyskytujú najčastejšie v podnikateľskej sfére, existujú aj ďalšie?


Máme pre vás novinky z oblasti duševného práva, ako ochrániť svoje produkty, služby a tovary aj troška inak ako bolo doteraz „zvykom“.

Okrem klasických druhov ochranných známok, ako je slovná, obrazová a kombinovaná, priestorová, zvuková a iná sú tu ďalšie druhy, ktoré sa dajú registrovať v rámci celej EÚ. Pre registráciu európskej ochrannej známky je príslušný Úrad Európskej únie pre duševné právo (EUIPO) v Alicante.

Koľko druhov ochranných známok teda existuje v súčasnom systéme podľa najnovšieho nariadenia EÚ?
Nový druh ochrannej známky – pozičná ochranná známka Vám umožní ochrániť vlastný dizajn na produkte, ktorý je špecifický len pre vaše tovary, ak má dostatok rozlišovacej spôsobilosti. Naša advokátska kancelária Vám pripraví kompletné podklady k tomu, aby Vaša napr. pozičná ochranná známka na danom produkte bola chránená aj právne v rámci celej EÚ. Registrácia ochrannej známky v dnešnej dobe je nutná nielen pre najznámejšie brandy, ale práveže je potrebná aj pre stredných a malých podnikateľov, ktorí si roky budovali svoju značku a dali nemalé finančné prostriedky na vlastný brandbuilding.


Na čo teda riskovať a vystaviť rizikovému faktoru krádeže alebo iného zneužitia to, čo ste si už vybudovali?


PREVENCIA, PREVENCIA A EŠTE RAZ PREVENCIA…


Prevencia v rámci brandbuildingu znamená registrovať ochrannú známku a vyhnúť sa sporu. Nakoľko registračné konanie je vždy finančne menej náročnejšie pre našich klientov, ako sa dať zastúpiť advokátom v dlhých súdnych sporoch. V sporoch týkajúcich sa duševného vlastníctva je zastúpenie advokátom povinné. Ochrániť svoju značku, tovar, služby a produkty je potrebné nie vtedy, keď už sú dostatočne medializované a známe v rámci svojich spotrebiteľov, ale ešte pred „trhovým boom-om“. Už v čase prípravy loga, dizajnu alebo iného druhu ochrannej známky treba dbať na dostatočnú právnu ochranu a až následne po registrácii ochrannej známky uviesť tovar na trh, ktorý je pod drobnohľadom Úradu Európskej únie pre duševné právo (EUIPO).