Registrácia ochrannej známky na Slovensku


Investovali ste čas a peniaze a vybudovali ste úspešnú firmu, a nebodaj máte svoje logo alebo iný brandingový prvok, ktorý je jedinečný? Chráňte ho! Dajte si svoju ochrannú známku registrovať, dosiahnete tak jej čo najlepšiu ochranu a nerušenú možnosť ju ďalej budovať.


Investovali ste čas a peniaze a vybudovali ste úspešnú firmu, a nebodaj máte svoje logo alebo iný brandingový prvok, ktorý je jedinečný? Chráňte ho! Dajte si svoju ochrannú známku registrovať, dosiahnete tak jej čo najlepšiu ochranu a nerušenú možnosť ju ďalej budovať.

Ochranná známka je symbol, ktorý Vás odlišuje od Vašich konkurentov a na základe ktorého si zákazníci vyberú práve vás.

Podmienkou registrácie ochrannej známky je, že musí byť jasne definovaná. Podľa zákonných ustanovení ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Význam ochranných známok na trhu EÚ a vo svete:

 • Spotrebitelia môžu rozlišovať medzi výrobkami, výrobcovom umožňujú odlišovať svoje výrobky a služby od ostatných podnikateľov
 • Sú silným marketingovým ťahom.
 • Ak ste majiteľmi ochrannej známky budujete si dobré meno a renomé v rámci podnikateľskej a spotrebiteľskej obci
 • Na základe licenčnej zmluvy môžete poskytnúť právo na užívanie vášho loga pre tretie osoby za finančnú alebo inú odmenu, ktorá je následne priamym príjmom vašej spoločnosti.
 • Nehmotný majetok je jediný majetok ktorý sa po rokoch len zveľaďuje.
 • Ochranná známka je obchodným aktívom.Doba na ktorú sa ochranná známka registruje je 10 rokov. Pred uplynutím doby je potrebné ochrannú známku obnoviť. Z praxe vám vieme poradiť, aké je to dôležité ochrannú známku obnoviť a následne užívať jej výhody ďalších 10 rokov ako nechať dobu uplynúť. Po uplynutí 10 ročnej doby nie je možné procesne obnoviť „starú“ ochrannú známku, ale opätovne bude treba spraviť registráciu, kde je dôkladná obava, že tretie osoby podajú námietku na vašu prihlášku na základe ktorého úrad vašu prihlášku aj zamietne. V prípade ak máte ochrannú známku a potrebujete si ju obnoviť neváhajte a kontaktujte nás, aby sme vám mohli pomôcť.


V prípade záujmu vám radi poskytneme úvodnú konzultáciu a vysvetlíme Vám pravidlá registrácie ochrannej známky.


Čo Vám zabezpečíme na základe našich bohatých skúseností v oblasti duševného práva?

 • Komplexné právne poradenstvo týkajúce sa vášho loga alebo iného nehmotného majetku
 • Ochrana dobrého mena
 • Pomoc s výberom tovarov a služieb podľa Medzinárodného (Niceské) triedenia tovarov a služieb na zápis ochranných známok
 • Rešeršné služby
 • Vypracovanie právnych dokumentov na Úrad priemyselného vlastníctva SR
 • Komunikácia s úradmi počas registrácie prihlášky ochrannej známky
 • V prípade sporov na súdoch zastupujeme klientov aj v konaniach priemyselného a duševného práva.Ak máte ochrannú známku a potrebujete v registri ochranných známok vykonať rôzne zmeny napíšte nám a my vám
pripravíme na základe vašej individuálnej požiadavky komplexné právne poradenstvo šitú na mieru.


Čo vám ponúkame v rámci službách duševného práva?

 • Kompletnú registráciu ochrannej známky
 • Obnovu ochrannej známky
 • Zastupovanie klienta v námietkovom konaní na Úrade priemyselného vlastníctva
 • Zastupovanie klienta v súdnych sporoch týkajúce sa priemyselných práv alebo duševného práva
 • Zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky ochrannej známky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu ochrannej známky na iného majiteľa
 • zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra ochranných známok,
 • zápis zúženia zoznamu tovarov alebo služieb ochrannej známky,
 • zmenu licenčnej zmluvy alebo zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky
 • zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra
 • zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registraÚspešne sme registrovali pre našich klientov:
….


V prípade, ak máte ochrannú známku už zaregistrovanú a tretie osoby používajú vaše označenie alebo ochranné známky neváhajte a napíšte nám.


 • Pripravíme vám návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
 • Podáme námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známokRegistrácia ochrannej známky EÚ/ medzinárodná ochranná známka:


Ak podnikáte aj mimo územia Slovenska navrhujeme Vám registráciu európskej ochrannej známky alebo medzinárodnej ochrannej známky v závislosti od toho do  ktorých štátov plánujete expandovať.


Ochranná známka Spoločenstva poskytuje ochranu v rámci územia štátov Európskej únie. Registrovaná ochranná známka Spoločenstva platí vo všetkých štátoch Európskej únie 10 rokov od dátumu podania prihlášky. Zaregistrujeme Vaše logo za Vás. So Španielskym úradom v Alicante (Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo – EUIPO) komunikujeme elektronicky, vďaka čomu ušetríte značné finančné prostriedky v registračnom procese.


Medzinárodná ochranná známka spĺňa potreby tých prihlasovateľov, ktorí potrebujú ochrániť svoje označenie aj na území štátov mimo Európskej únie.


Vyberte si štáty, v ktorých chce ochranu mať ochranu Vášho loga alebo obchodného mena. V prípade potreby neskôr si môžete požiadať o rozšírenie ochrany aj v ďalších krajinách Madridského systému. Medzinárodný úrad WIPO v Ženeve ex offo upovedomí každú zmluvnú krajinu o požiadavke ochrany. Medzinárodná ochranná známka platí 10 rokov od dátumu medzinárodného zápisu.


Prečo my?

 • Komplexné právne poradenstvo týkajúce sa vášho loga alebo iného nehmotného majetku
 • Ochrana dobrého mena
 • Pomoc s výberom tovarov a služieb podľa Medzinárodného (Niceské) triedenia tovarov a služieb na zápis ochranných známok
 • Rešeršné služby
 • Vypracovanie právnych dokumentov na EUIPO a WIPO
 • Komunikácia s úradmi počas registrácie prihlášky ochrannej známky
 • V prípade sporov na súdoch zastupujeme klientov aj v konaniach priemyselného a duševného práva.