Zastupovanie pred súdmi

Chcete si uplatniť svoje práva súdnou cestou alebo ste žalovaným? Zastupujeme našich klientov v rôznych súdnych sporoch na celom území SR. Obráťte sa na nás  s dôverou, vykonáme právne posúdenie Vašej sporovej veci, upozorníme Vás na silné aj na prípadne slabé stránky, na potrebu doplnenie ďalšieho dokazovania a navrhneme možné riešenia procesnej obrany alebo útoku.

Čítať ďalej >>
Vypracovanie zmlúv

Kúpna zmluva / Darovacia zmluva / Nájomná zmluva a iné zmluvy

„Littera scripta manet“ – „napísané slovo platí“ a „Pacta sunt servanda“ – „zmluvy sa dodržiavajú“ sú zmluvné zásady vytvorené v starovekom Ríme.

Čítať ďalej >>
Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Ste veriteľom a Vaši dlžníci Vám neplatia? Neviete sa dostať k vyplateniu svojich oprávnených pohľadávok, nečakajte  s riešením a obráťte sa na nás. Radi Vám poradíme, ako v danej situácii postupovať a ochotne prevezmeme proces vymáhania za Vás.

Čítať ďalej >>